Connect with us

Történetek

A fiai által elhanyagolt idős hölgy 5 éve sír az idősek otthonában: “Elviszlek”, mondja a női hang

Patricia imádkozott fiai jólétéért, akik elhagyták őt, és remélte, hogy újra láthatja őket. Ehelyett valaki más látogatta meg azzal a szándékkal, hogy megváltoztassa az életét.

A St. Johns idősek otthonának gondozói szerint Patricia túl halk volt. De ő tudta, hogy Isten hallja őt.

Öt éve már, hogy Patricia Glenn az idősek otthonában élt – öt éve, hogy a fia kitette őt, és búcsú nélkül távozott. A viszonzatlan ölelés érzése, ahogy tárt karokkal állt a hidegben, még mindig fájt a mellkasában.

Patricia akkoriban más volt. Dühös volt, válaszokat követelt, és hadilábon állt a saját sorsával. Nem tudta elhinni, hogy ilyen gyorsan elvágták tőle, és arról a napról álmodozott, amikor a három fia visszaszalad hozzá.

De ez Patricia öt évvel ezelőtt volt. Idővel a dühe és a megvetése a megadás érzésévé enyhült. A teste egyre törékenyebbé vált.. De a hite és a meggyőződése határtalanul megerősödött.

Persze a szemében még mindig ott volt a fájdalom. De mióta újra felélénkítette Istenével való kapcsolatát, sötétsége világossággá változott. Nap mint nap olvasott, és úgy beszélt minden növényhez és sziklához, mintha válaszolnának.

Hamarosan a többi lakó is elkezdett körülötte seregleni, várva, hogy megosszák vele gondjaikat és bánatukat. Várták, hogy beszélhessenek vele, mert tudták, hogy szavai mélyről jönnek, és hogy megnyugtatják a lelküket.

Nem tudták, hogy az elmúlt öt évben Patricia minden este egyedül ült az ablaknál, és könnyekben engedte ki magából a fájdalmát.

Bár szeretetük megnyugtatta Patricia szívét, a fájdalmas emlékek időnként még mindig kísértették.

Gyakran felébredt az éjszaka közepén, és eszébe jutott az utolsó nagy veszekedés közte és fia közt. A bántó szavak, amelyeket mondtak neki, újra és újra elhangzottak a fejében.

“Miért ragaszkodsz ennyire a végrendelet visszatartásához?! Azt hiszed, hogy örökké élni fogsz?!”

“Te vagy a legönzőbb nő, akivel valaha találkoztam!”

Visszaemlékezett arra, hogy aznap este szédülten feküdt a kórházi ágyban, és hogy a személyzetnek kellett közbelépnie, és megkérnie a fiait, hogy távozzanak.

Egy hideg fuvallat rázta vissza Patriciát a jelenbe. Lefeküdt, lehunyta a szemét, és elismételte ugyanazt az imát, amit minden este elmondott:

“Drága Istenem. Tartsd meg fiaimat és családjukat szerető gondoskodásodban. Megbocsátok nekik. Szeretem őket. Ha tudod, küldd el őket hozzám. Vagy ami még jobb, vigyél el engem hozzájuk.”

Az éjszaka folyamán Patricia úgy érezte, mintha egy meleg kéz simogatná a homlokát. “Biztosan Isten az” – gondolta félálomban.

De aztán egy édes hangot hallott suttogni: “Magammal viszlek!”

Patricia kinyitotta a szemét, és néhány pillanatba telt, mire elhitte, amit látott.

“Amber… te vagy az?”

“Én vagyok az, nagyi. Azért jöttem, hogy elvigyelek.”

Amber Patricia legidősebb fiának, Davidnek a lánya volt. Bár David az elmúlt öt évben nem látogatta meg, és nem is hívta fel, Amber és az öccse, Jacob voltak azok, akik tartották vele a kapcsolatot.

Patricia nem tudta levenni a szemét gyönyörű unokájáról. “Ó, hogy megnőttél, kicsikém!”

Amber szorosan átölelte a nagymamája kezét, és azt mondta:

“Nagyon aggódtam miattad, nagymama. Miért nem írtál vissza nekem?”

Patricia zavarba jött. Már tavaly is csodálkozott, hogy Amber miért nem küldött neki több levelet. Feltételezte, hogy túl elfoglalt lett ahhoz, hogy írjon.

“Még mindig írtál nekem?”

“Persze, hogy írtam!”

Patricia ekkor rájött, hogy tavaly sok más lakónak is hasonló panaszai voltak. Akárcsak az ő leveleiket, Amber leveleit is valószínűleg félreirányították az otthon floridai fiókjába.

“El kellett jönnöm, hogy a saját szememmel lássalak. És egy cseppet sem tetszik ez a hely. Ezt az egészet építészeti biztonsági kockázatnak kellene megjelölni”.

Ambernek igaza volt. Az idősek otthona idővel egyre élhetetlenebbé vált. A falak beáztak, és olyan nyirkos szag terjengett.

Aznap este Amber elvitte Patriciát a lakásába, a városba.

“Ez egy szerény otthon, nagyi, ellentétben azzal a palotaszerű családi házzal, amit te és nagyapa építettetek. De megígérem, hogy itt mindened meglesz, amire szükséged van.”

Patriciának eszébe jutott az otthona és az üzleti birodalom, amelyet elhunyt férjével, Frankkel építettek.

“Ez több mint elég, Amber. Még mindig nem tudom, miért veszed a fáradságot. Valószínűleg csak teher leszek.”

“Egyáltalán nem. El sem tudom képzelni, min mentél keresztül az elmúlt öt évben. És most szükségem van rád, nem azért, mert sajnállak. Azért van rád itt szükségem, mert anyám nem lehet itt. És te mindig is elfoglaltad a helyét a szívemben.”

Amber még kislány korában veszítette el az édesanyját, Tracey-t. Ha most Amberre nézett, Tracey-t látta.

“Csak azért, mert hamarosan orvos leszek, még nem jelenti azt, hogy nincs szükségem egy anyára, akihez futhatok.”

“És persze arra, hogy minden héten megolajozza a hajamat.” Amber elmosolyodott.

A két nő a nap hátralévő részében a lakás erkélyén beszélgetett, teát szürcsölgettek, és édes régi emlékekre gondoltak. Patricia már régen nem volt ilyen nyugodt.

Eltelt egy hét Patricia új életében, és végre elhatározta, hogy döntést hoz. Felhívta Ambert, és azt mondta: “Drágám, hamarosan elkszítem  a végrendeletemet. Szeretném, ha te és Jacob kapnátok mindent – beleértve az általatok annyira szeretett otthonomat is. Csak te becsülöd meg annyira, hogy vigyázz rá.”

Amber nem hagyta, hogy a nagyanyja befejezze. “Nem tehetem, nagymama. Nem akarom a házat. Túlságosan szeretem ahhoz, hogy a sajátommá tegyem.”

“De ha tényleg oda akarod adni a házat valakinek, aki értékelni fogja, van egy ötletem”.

Patricia meghallgatta az ötletet, és tetszett neki.

Az év vége felé Amber és Patricia az ősök háza előtt álltak. Pontosan ugyanúgy nézett ki, kivéve, hogy egy óriási táblán ez állt: “Szeretet és Fény – Kedves otthon a támogatott életvitelhez.

 

Mit tanulhatunk ebből a történetből?

  • A hit a legsötétebb időkön is átsegíthet. Patricia számára az Istenben való hit segített neki, hogy keserűség és gyűlölet nélkül emelkedjen felül a múltján. Akár egy Istenben, akár az Univerzumban, akár önmagunkban hiszünk, a hit megtalálása és megtartása segíthet legyőzni az élet legnehezebb szakaszait.
  • Bánjatok tisztelettel és kedvesen az idősebbekkel – soha nem tudhatjátok, min mentek keresztül. Amber olyan méltóságot és szeretetet adott a nagymamájának, amelyet az már elfelejtett. Amikor lehetősége volt rá, úgy döntött, hogy inkább visszaad a közösségének, minthogy vagyont örököljön magának.

 

Oszd meg ezt a történetet barátaiddal. Lehet, hogy feldobja a napjukat és inspirálja őket.

Ezt a cikket olvasóink mindennapi életéből vett történetek ihlették, és egy profi író írta. Bármilyen hasonlóság a tényleges nevekkel vagy helyszínekkel pusztán véletlen egybeesés. Minden kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál.

via

Continue Reading

Még több ebből a kategóriából: Történetek

Feljebb